Skarpaz Tool

SAFETY DADO 6 INCH

$223.75

UPC: 0 0892533021 9
SAFETY DADO 6 INCH
Pack(5)$223.75

6 inch DIAL A WIDTH DADO

$384.50

UPC: 0 0892533059 2
6 inch DIAL A WIDTH DADO
Pack(1)$384.50

SAFETY DADO 8 INCH

$239.05

UPC: 0 0892533022 6
SAFETY DADO 8 INCH
Pack(5)$239.05

8 inch DIAL A WIDTH DADO

$445.00

UPC: 0 0892533060 8
8 inch DIAL A WIDTH DADO
Pack(1)$445.00

PREMIUM SAFETY DADO 6 inch

$292.00

UPC: 0 0892533046 2
PREMIUM SAFETY DADO 6 inch
Pack(1)$292.00

8 X 1/8 X 5/8 CHIPPER

$43.70

UPC: 0 0892531053 2
8 X 1/8 X 5/8 CHIPPER
Pack(1)$43.70

6 X 1/16 X 5/8 CHIPPER S.DADO

$27.45

UPC: 0 0892533049 3
6 X 1/16 X 5/8 CHIPPER S.DADO
Pack(1)$27.45

8 X 3/32 X 5/8 CHIPPER

$41.60

UPC: 0 0892531052 5
8 X 3/32 X 5/8 CHIPPER
Pack(1)$41.60

6X 1/8 X 5/8 CHIPPER S.DADO

$30.15

UPC: 0 0892533051 6
6X 1/8 X 5/8 CHIPPER S.DADO
Pack(1)$30.15

6 X 3/32 X 5/8 CHIPPER S. DADO

$29.10

UPC: 0 0892533050 9
6 X 3/32 X 5/8 CHIPPER S. DADO
Pack(1)$29.10