Drill Bits

Roughing Spiral Bit SC 3/4CD 3-1/4CL 3/4SH 3FL

$248.00

UPC: 84427800546
Roughing Spiral Bit SC 3/4CD 3-1/4CL 3/4SH 3FL


$248.00

Slow Spiral Bit SC 1/2CD 1-1/2CL 1/2SH 3FL

$60.00

UPC: 84427800531
Slow Spiral Bit SC 1/2CD 1-1/2CL 1/2SH 3FL


$60.00

0 Flute Straight Bit SC 1/8CD 3/8CL 1/4SH 1FL

$20.65

UPC: 84427800301
0 Flute Straight Bit SC 1/8CD 3/8CL 1/4SH 1FL


$20.65

Roughing Spiral Bit SC 1/2CD 1-5/8 inchCL 1/2SH 3FL

$110.00

UPC: 84427800532
Roughing Spiral Bit SC 1/2CD 1-5/8 inchCL 1/2SH 3FL


$110.00

0 Flute Straight Bit SC 5/32CD 1/2CL 1/4SH 1FL

$25.00

UPC: 84427800302
0 Flute Straight Bit SC 5/32CD 1/2CL 1/4SH 1FL


$25.00

Standard Spiral Bit SC 1/2CD 2CL 1/2SH 2FL

$65.00

UPC: 84427800533
Standard Spiral Bit SC 1/2CD 2CL 1/2SH 2FL


$65.00

0 Flute Straight Bit SC 3/16CD 1/2CL 1/4SH1FL

$20.65

UPC: 84427800303
0 Flute Straight Bit SC 3/16CD 1/2CL 1/4SH1FL


$20.65

Chipbreaker Spiral Bit SC 1/2CD 2CL 1/2SH 2FL

$77.00

UPC: 84427800534
Chipbreaker Spiral Bit SC 1/2CD 2CL 1/2SH 2FL


$77.00

Three Flute Spiral Bit SC 1/2CD 2CL 1/2SH 3FL

$68.00

UPC: 84427800535
Three Flute Spiral Bit SC 1/2CD 2CL 1/2SH 3FL


$68.00

Roughing Spiral Bit SC 1/2CD 2-3/16CL 1/2SH 3FL

$142.00

UPC: 84427800536
Roughing Spiral Bit SC 1/2CD 2-3/16CL 1/2SH 3FL


$142.00